LOGO_VAYVON.png 

Search

Hỗ trợ vay mua nhà ở xã hội - Lãi suất: 5%/năm - thời gian vay tối đa 25 năm. Ôtô: vay 90% xe mới ; vay 70% xe cũ - tối đa 7 năm, 1 giờ có kết quả. Bất động sản: vay tối đa 80%, thời hạn 25 năm . Liên hệ: Anh Lợi - 090 888 9677

VAY SẢN XUẤT KINH DOANH

Thứ hai, 27/06/2016 | 09:30 GMT+7

 

ĐẶC ĐIỂM:
- Số tiền vay: Tối đa 70% giá trị tài sản bảo đảm là bất động sản. Các tỷ lệ giá trị tài sản bảo đảm khác theo quy định của OCB từng thời kỳ
- Loại tiền vay: VND
- Thời gian vay: ngắn hạn (tối đa 12 tháng) hoặc trung hạn (trên 12 tháng đến 60 tháng)
- Phương thức cho vay:
     + Vay ngắn hạn
     + Cho vay trả góp
     + Cho vay từng lần
     + Cho vay theo hạn mức tín dụng
- Vay trung hạn: cho vay trả góp
- Phương thức trả nợ của dịch vụ cho vay vốn kinh doanh:
     + Vốn trả góp đều hàng tháng/hàng quý
     + Lãi trả hàng tháng theo dư nợ giảm dần

LỢI ÍCH:
- Đáp ứng nhu cầu linh hoạt phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Khách hàng
- Mức vay phù hợp sẽ tối đa hoá lợi nhuận phương án sản xuất kinh doanh của Khách hàng

ĐIỀU KIỆN:
- Có hộ khẩu hoặc KT3
- Có nguồn thu nhập ổn định và đủ khả năng trả nợ cho khoản vay
- Khách hàng đã hoạt động sản xuất tối thiểu từ 12 tháng trở lên trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại

 

LIÊN HỆ: Anh Lợi - 090 888 9677

Bình luận