LOGO_VAYVON.png 

Search

Hỗ trợ vay mua nhà ở xã hội - Lãi suất: 5%/năm - thời gian vay tối đa 25 năm. Ôtô: vay 90% xe mới ; vay 70% xe cũ - tối đa 7 năm, 1 giờ có kết quả. Bất động sản: vay tối đa 80%, thời hạn 25 năm . Liên hệ: Anh Lợi - 090 888 9677

VAY SẢN XUẤT KINH DOANH

Thứ tư, 29/06/2016 | 17:52 GMT+7

vay_san_xuat_kinh_doanh.png

1) VAY THEO MÓN:

LỢI ÍCH:
- Đáp ứng nhu cầu về đầu tư tài sản cố định và bổ sung vốn kinh doanh của khách hàng đúng thời điểm
- Thủ tục vay vốn đơn giản, nhanh chóng
- Khách hàng được phục vụ đội ngũ chuyên viên tài chính đầy kinh nghiệm và nhiệt tình

ĐẶC ĐIỂM:
- Số tiền vay: đáp ứng 100% nhu cầu vốn của khách hàng
- Loại tiền vay: VNĐ
- Hạn mức vay vốn: lên đến 5 tỷ VNĐ
- Thời hạn vay vốn: lên đến 7 năm
- Phương thức cho vay: theo món, dựa vào phương án sử dụng vốn của khách hàng
- Phương thức giải ngân: linh hoạt, có thể giải ngân một lần hoặc nhiều lần theo tiến độ đầu tư/thanh toán thực tế của khách hàng
- Phương thức trả nợ:
      * Vốn và lãi trả hàng tháng
      * Lãi suất cho vay: cạnh tranh và tính trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần)

ĐIỀU KIỆN:
- Khách hàng là công dân Việt nam cư trú tại Việt nam. Có độ tuổi từ 18 – 65 tuổi
- Đang hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp
- Có phương án kinh doanh khả thi
- Có thu nhập đủ để trả nợ khoản vay
- Có tài sản đảm bảo là bất động sản có giá trị đủ đảm bảo khoản vay. Tài sản thuộc sở hữu của khách hàng hoặc của bên thứ 3 bảo lãnh.

 

2) VAY THEO HẠN MỨC:

LỢI ÍCH:
- Khách hàng chủ động được nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh đúng thời điểm (Khách hàng được cấp trước hạn mức, khi có nhu cầu sử dụng vốn khách hàng đề nghị ngân hàng giải ngân)
- Thủ tục vay vốn đơn giản, nhanh chóng
- Khách hàng được phục vụ đội ngũ chuyên viên tài chính đầy kinh nghiệm và nhiệt tình

ĐẶC ĐIỂM:
- Số tiền vay: đáp ứng 100% nhu cầu vốn của khách hàng
- Loại tiền vay: VNĐ
- Hạn mức vay vốn: lên đến 5 tỷ VNĐ
- Thời hạn vay vốn: lên đến 12 tháng
- Phương thức cho vay: cấp Hạn mức tín dụng, giải ngân theo Khế ước nhận nợ
- Phương thức giải ngân linh hoạt, có thể giải ngân một lần hoặc nhiều lần theo nhu cầu thực tế của hoạt động SXKD.
- Phương thức trả nợ:
     * Lãi trả hàng tháng.
     * Vốn trả cuối kỳ của từng khế ước nhận nợ.
     * Lãi suất cho vay: cạnh tranh và tính trên dư nợ thực tế

ĐIỀU KIỆN:
- Khách hàng là công dân Việt nam cư trú tại Việt nam. Có độ tuổi từ 18 – 65 tuổi
- Đang hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp
- Có phương án kinh doanh khả thi
- Có thu nhập đủ để trả nợ khoản vay
- Có tài sản đảm bảo là bất động sản có giá trị đủ đảm bảo khoản vay. Tài sản thuộc sở hữu của khách hàng hoặc của bên thứ 3 bảo lãnh.

 

LIÊN HỆ: A LỢI - 090 888 9677

 

 

 

Bình luận