LOGO_VAYVON.png 

Search

Hỗ trợ vay mua nhà ở xã hội - Lãi suất: 5%/năm - thời gian vay tối đa 25 năm. Ôtô: vay 90% xe mới ; vay 70% xe cũ - tối đa 7 năm, 1 giờ có kết quả. Bất động sản: vay tối đa 80%, thời hạn 25 năm . Liên hệ: Anh Lợi - 090 888 9677

VAY MUA BẤT ĐỘNG SẢN

Thứ tư, 17/08/2016 | 10:00 GMT+7

vay_mua_nha_3_converted.png

ĐỐI TƯỢNG:
- Khách hàng là cá nhân, hộ gia đình người Việt Nam, Việt Kiều được phép mua nhà/đất tại Việt Nam
- Mua nhà ở xã hội: Khách hàng phải là CBCNV các đơn vị hành chính sự nghiệp khu vực TP.HCM

LỢI ÍCH:
- Số tiền vay: tùy theo giá trị nhà – đất mua hoặc giá trị tài sản thế chấp
- Thời gian vay: tối đa 300 tháng (180 tháng đối với Vay mua nhà ở xã hội)
- Ân hạn trả vốn vay: tối đa đến 12 tháng
- Lãi suất cạnh tranh tính trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần) (Lãi suất 4.7%/năm trong 5 năm đối với mua nhà ở xã hội)
- Phương thức giải ngân linh hoạt: giải ngân một lần hoặc nhiều lần theo tiến độ thanh toán thực tế
- Phương thức trả nợ: lãi trả hàng tháng và
- Vốn trả hàng tháng hoặc định kỳ ≤ 6 tháng/lần theo phương thức góp đều; hoặc
- Vốn góp bậc thang tăng 10-20%/năm hoặc trả theo dòng tiền của khách hàng.

ĐIỀU KIỆN:
- Có nguồn thu nhập ổn định và đủ khả năng trả nợ cho khoản vay từ các nguồn sau: lương, sản xuất kinh doanh, cho thuê nhà - đất hoặc xe, góp vốn, cổ tức
- Tài sản thế chấp: chính nhà - đất dự định mua; hoặc nhà - đất khác thuộc sở hữu của khách hàng hoặc của người thân trong gia đình


LIÊN HỆ: ANH LỢI - 090 888 9677

 

 

 

Bình luận