LOGO_VAYVON.png 

Search

Hỗ trợ vay mua nhà ở xã hội - Lãi suất: 5%/năm - thời gian vay tối đa 25 năm. Ôtô: vay 90% xe mới ; vay 70% xe cũ - tối đa 7 năm, 1 giờ có kết quả. Bất động sản: vay tối đa 80%, thời hạn 25 năm . Liên hệ: Anh Lợi - 090 888 9677

VAY HỖ TRỢ VỐN KINH DOANH

Thứ tư, 17/02/2016 | 09:58 GMT+7

LỢI ÍCH:
- Có thể giải ngân một lần hoặc nhiều lần theo nhu cầu thực tế
- Lãi suất cạnh tranh tính trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần)
- Phương thức trả nợ linh hoạt:
* Lãi trả: hàng tháng
* Vốn trả: hàng tháng hoặc định kỳ ≤ 6 tháng/lần theo phương thức góp đều hoặc vốn góp bậc thang tăng 10-20%/năm

ĐIỀU KIỆN:
- Hộ gia đình, cá nhân người Việt Nam
- Tuổi từ 18 tuổi trở lên
- Có phương án sản xuất kinh doanh khả thi và nguồn thu nhập từ hoạt động SXKD
- Có tài sản thế chấp: bất động sản, động sản, giấy tờ có giá

ĐẶC ĐIỂM:
- Số tiền vay: Theo phương án sản xuất kinh doanh (SXKD) và tối đa 10 tỷ đồng
- Lãi suất cạnh tranh tính trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần)
- Thời gian vay: Tối đa 84 tháng
- Phương thức cho vay: Vay món (từng lần)
- Ân hạn vốn: Tối đa 24 tháng
- Phương thức giải ngân linh hoạt, có thể giải ngân một lần hoặc nhiều lần theo nhu cầu thực tế của hoạt động SXKD


LIÊN HỆ: Anh Lợi - 090 888 9677

Bình luận