LOGO_VAYVON.png 

Search

Hỗ trợ vay mua nhà ở xã hội - Lãi suất: 5%/năm - thời gian vay tối đa 25 năm. Ôtô: vay 90% xe mới ; vay 70% xe cũ - tối đa 7 năm, 1 giờ có kết quả. Bất động sản: vay tối đa 80%, thời hạn 25 năm . Liên hệ: Anh Lợi - 090 888 9677

VAY CẦM CỐ CHỨNG KHOÁN

Thứ hai, 20/06/2016 | 05:00 GMT+7

cam_co_chung_khoan.png

ĐỐI TƯỢNG:
- Khách hàng là cá nhân người Việt Nam và từ 18 tuổi trở lên
- Không có nợ quá hạn tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào

MÔ TẢ SẢN PHẨM:
- Mức cho vay:
     * Đối với cổ phiếu niêm yết (lưu ký): cho vay tối đa 70% thị giá cổ phiếu tại thời điểm vay nhưng không vượt quá 4 lần mệnh giá của cổ phiếu
     * Đối với cổ phiếu chưa niêm yết (OTC): cho vay tối đa 60% thị giá cổ phiếu tại thời điểm vay nhưng không vượt quá 4 lần mệnh giá của cổ phiếu
- Loại tiền cho vay: VNĐ
- Thời hạn cho vay: Tối đa 12 tháng
- Phương thức trả nợ: Áp dụng 2 phương thức linh hoạt tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng của Khách hàng:
      * Lãi trả hàng tháng trên dư nợ thực tế và vốn gốc trả cuối kỳ.
      * Lãi và vốn gốc trả một lần cuối kỳ
- Tài sản bảo đảm:
      * Cầm cố bằng chính cổ phiếu thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Khách hàng là cổ phiếu niêm yết tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán hay cổ phiếu chưa niêm yết (OTC) thuộc danh mục các cổ phiếu được Ngân hàng chấp nhận cầm cố
      * Tài sản khác theo quy định của Ngân hàng

ĐIỀU KIỆN VAY:
- Giải trình sử dụng vốn vay đối với các khoản vay sử dụng cho mục đích kinh doanh với số tiền vay từ trên 300.000.000 đồng.
- Xác nhận phong tỏa tài khoản Giao dịch chứng khoán
- Xác nhận phong tỏa cổ phiếu tại Chủ thể phát hành (OTC). Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần (theo mẫu của Chủ thể phát hành cổ phiếu)
- Bản copy cổ phiếu hoặc các giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp/ cầm cố khác
- Có tài sản bảo đảm theo quy định


LIÊN HỆ: ANH LỢI - 090 888 9677

 

 

 

Tin liên quan

Bình luận