LOGO_VAYVON.png 

Search

Hỗ trợ vay mua nhà ở xã hội - Lãi suất: 5%/năm - thời gian vay tối đa 25 năm. Ôtô: vay 90% xe mới ; vay 70% xe cũ - tối đa 7 năm, 1 giờ có kết quả. Bất động sản: vay tối đa 80%, thời hạn 25 năm . Liên hệ: Anh Lợi - 090 888 9677

 • VAY CHỨNG MINH NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

  17/08/2016 10:41

  Cho vay chứng minh năng lực tài chính là việc SCB cấp hạn mức tín dụng dự phòng hoặc cho Khách hàng vay vốn để chứng minh năng lực tài chính.

 • VAY MUA XE ÔTÔ TIÊU DÙNG

  25/07/2016 10:40

  Cho vay mua xe ô tô tiêu dùng là hình thức SCB cho Khách hàng cá nhân vay vốn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu mua xe ô tô để phục vụ đời sống Khách hàng

 • VAY TIÊU DÙNG CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO

  25/07/2016 10:17

  Cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm là hình thức SCB cho Khách hàng vay vốn có đảm bảo bằng tài sản nhằm phục vụ đời sống như: sửa chữa nhà ở, mua sắm vật dụng gia đình, cải thiện sinh hoạt gia...

 • VAY THẤU CHI CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO

  25/07/2016 10:04

  Cho vay thấu chi là hình thức SCB cấp tín dụng thông qua việc cho phép Khách hàng được sử dụng vượt quá số dư Có trên Tài khoản tiền gửi thanh toán của Khách hàng trong một khoảng thời gian nhất...

 • VAY MUA NHÀ & XÂY DỰNG, SỬA CHỮA NHÀ

  25/07/2016 10:00

  Cho vay mua nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và xây dựng mới, cải
  tạo nhà ở là hình thức SCB cho Khách hàng vay vốn nhằm mục đích mua nhà để ở,
  nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở...

 • VAY DU HỌC

  25/07/2016 09:51

  Cho vay du học là hình thức SCB cho Khách hàng vay vốn nhằm đáp ứng nhu cầu tài
  chính để tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.