LOGO_VAYVON.png 

Search

Hỗ trợ vay mua nhà ở xã hội - Lãi suất: 5%/năm - thời gian vay tối đa 25 năm. Ôtô: vay 90% xe mới ; vay 70% xe cũ - tối đa 7 năm, 1 giờ có kết quả. Bất động sản: vay tối đa 80%, thời hạn 25 năm . Liên hệ: Anh Lợi - 090 888 9677

 • VAY HỖ TRỢ VỐN KINH DOANH

  17/02/2016 09:58

  Cho vay hỗ trợ vốn kinh doanh là sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho khách hàng có nhu cầu vốn kinh doanh trung dài hạn và không áp lực trả vốn trong thời gian 2 năm đầu...

 • VAY ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  18/01/2016 14:06

  Vay đầu tư tài sản cố định là sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho khách hàng có nhu cầu đầu tư tài sản như: Đầu tư máy móc thiết bị, Đầu tư phương tiện vận tải phục vụ cho hoạt động SXKD,...

 • VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

  18/01/2016 14:06

  Vay bổ sung vốn lưu động là sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho khách hàng có nhu cầu bổ sung vốn lưu động: mua nhiên/ nguyên vật liệu ... phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ.

 • VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG THẤU CHI

  18/01/2016 14:06

  Vay bổ sung vốn lưu động theo phương thức thấu chi thế chấp bất động sản là sản phẩm tín dụng nhằm bù đắp sự thiếu hụt tạm thời vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh như thanh toán tiền...

 • VAY VỐN CHĂM SÓC CÀ PHÊ

  18/01/2016 14:06

  Vay chăm sóc cà phê là sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho khách hàng có nhu cầu vốn để chăm sóc cây cà phê

 • VAY MUA NHÀ - ĐẤT

  18/01/2016 14:06

  Vay mua nhà - đất là sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn giúp khách hàng có nhu cầu mua nhà, căn hộ, đất thổ cư để ở, …

 • VAY XÂY DỰNG - SỬA CHỮA NHÀ

  18/01/2016 14:06

  Vay xây dựng - sửa chữa nhà là sản phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn vốn giúp bạn xây dựng, sửa chữa, trang trí nội thất căn nhà để ở, …

 • VAY MUA CĂN HỘ DỰ ÁN

  18/01/2016 14:06

  Thỏa mãn ước mơ sở hữu căn hộ cao cấp tại các dự án bất động sản có liên kết với ACB

 • VAY TIÊU DÙNG LINH HOẠT

  18/01/2016 14:06

  Làm chủ một cuộc sống xứng tầm

 • VAY CẦM CỐ SỔ TIẾT KIỆM - GIẤY TỜ CÓ GIÁ

  18/01/2016 14:06

  Vay cầm cố Thẻ tiết kiệm (TTK), Giấy tờ có giá (GTCG), Vàng, Ngoại tệ mặt là sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiền để bù đắp sự thiếu hụt tạm thời trong các khoản chi...

 • VAY TIÊU DÙNG THẾ CHẤP

  18/01/2016 14:06

  Hỗ trợ thanh toán các nhu cầu tiêu dùng phát sinh trong cuộc sống của cá nhân và gia đình

 • VAY MUA XE ÔTÔ

  18/01/2016 14:06

  Đã ước mơ, sao phải đợi

 • VAY DU HỌC

  18/01/2016 14:06

  Hỗ trợ thanh toán chi phí du học cho du học sinh hoặc sinh hoạt phí/ chi phí khác phát sinh của thân nhân/người giám hộ/người phụ thuộc đi kèm du học sinh