LOGO_VAYVON.png 

Search

Hỗ trợ vay mua nhà ở xã hội - Lãi suất: 5%/năm - thời gian vay tối đa 25 năm. Ôtô: vay 90% xe mới ; vay 70% xe cũ - tối đa 7 năm, 1 giờ có kết quả. Bất động sản: vay tối đa 80%, thời hạn 25 năm . Liên hệ: Anh Lợi - 090 888 9677

 • VAY TIÊU DÙNG NHANH

  15/06/2016 09:58

  Sản phẩm vay tiêu dùng nhanh của Mirae Asset đáp ứng nhu cầu tức thời của Khách hàng là Cán bộ nhân viên công ty hoặc Hộ kinh doanh và Chủ Doanh nghiệp với thời gian phê duyệt nhanh chóng.

 • VAY TỰ DOANH (SẠP CHỢ, TTTM...)

  15/06/2016 09:52

  Sản phẩm Vay tiêu dùng KH tự doanh được thiết kế dành riêng cho Khách hàng là Tiểu thương, Hộ kinh doanh (có hoặc không có Đăng ký kinh doanh) và Chủ doanh nghiệp hoặc Cá nhân góp vốn thành lập...

 • VAY GIÁO VIÊN - CBNV TRƯỜNG HỌC

  15/06/2016 09:40

  Sản phẩm Vay tiêu dùng CBNV được thiết kế dành riêng cho Khách hàng là CBNV Công ty, Giáo viên, Bác Sĩ, Người lao động – Làm công hưởng lương tại các Doanh nghiệp, Tổ chức, nhằm hỗ trợ nguồn tài...

 • VAY CÁN BỘ - NV CÔNG TY

  15/06/2016 09:29

  Sản phẩm Vay tiêu dùng CBNV được thiết kế dành riêng cho Khách hàng là CBNV Công ty, Giáo viên, Bác Sĩ, Người lao động – Làm công hưởng lương tại các Doanh nghiệp, Tổ chức, nhằm hỗ trợ nguồn tài...