LOGO_VAYVON.png 

Search

Hỗ trợ vay mua nhà ở xã hội - Lãi suất: 5%/năm - thời gian vay tối đa 25 năm. Ôtô: vay 90% xe mới ; vay 70% xe cũ - tối đa 7 năm, 1 giờ có kết quả. Bất động sản: vay tối đa 80%, thời hạn 25 năm . Liên hệ: Anh Lợi - 090 888 9677

 • VAY THEO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

  28/04/2016 18:27

  - Không thế chấp tài sản
  - Không tốn phí dịch vụ từ khi tư vấn đến khi giải ngân
  - Kỳ hạn vay linh hoạt (từ 1 đến 3 năm)
  - Lãi suất cạnh tranh 1.6% – 2.1%/tháng

 • VAY THEO HÓA ĐƠN ĐIỆN

  28/04/2016 18:16

  Không thế chấp tài sản
  Không tốn phí dịch vụ từ khi tư vấn đến khi giải ngân
  Kỳ hạn vay linh hoạt (từ 1 đến 3 năm)
  Lãi suất cạnh tranh 1.6% – 2.1%/tháng

 • VAY THEO LƯƠNG

  28/04/2016 17:55

  Không thế chấp tài sản
  Không tốn phí dịch vụ từ khi tư vấn đến khi giải ngân
  Kỳ hạn vay linh hoạt (từ 1 đến 3 năm)
  Lãi suất cạnh tranh 1.6% – 2.1%/tháng